Varuhi gozda

Varuhi gozda – fotografije glinenih skulptur, ki so bile umeščene ob Borojevičevi poti na Soviču z namenom oživljanja te vzpetine.
Varuhov gozda ni več. Mogoče so se preselili, ali pa jih je pogoltnil gozd. Vendar pa se zgodba tu ne konča. V naših študijskih krožkih nastajajo novi varuhi gozda, ki bodo s svojim delom na Soviču nadaljevali in nikoli ne bodo popolnoma izginili. Mogoče pa se bodo tudi ostali varuhi gozda nekoč vrnili.