Programi za podjetja

Poslovna angleščina

Tečaj je namenjen vsem, ki bi radi poglobili in nadgradili svoje znanje poslovnega angleškega jezika. Prilagojen je poslovnemu okolju ter razvija vse štiri spretnosti: ustno in pisno sporazumevanje ter slušno in bralno razumevanje. Poudarek je na konverzaciji. V skupini je 5-8 tečajnikov, delo je intenzivno in učinkovito. Tečaj se zaključi z izpitom za pridobitev ustreznega potrdila. Tečaj obsega 40 ur. Skupina se srečuje enkrat na teden po tri pedagoške ure, urnik po dogovoru. Cena tečaja: 190,00 EUR + DDV. Z vsakim tečajnikom po želji opravimo brezplačen svetovalni pogovor.

 

Jezik stroke

Na šoli pripravljamo in izvajamo tudi programe, ki so prilagojeni zahtevam in potrebam naročnika. Kontaktirajte nas in nam sporočite svoje želje.


 

Individualni tečaji angleškega, nemškega in italijanskega jezika za menedžerje

so namenjeni vsem tistim, ki sta jim dragocena čas ter uporabnost pridobljenega znanja in ne morejo ujeti urnika rednih tečajev. Odlikuje jih individualni pristop, vsebine, ki so prilagojene potrebam posameznika, prilagodljiv urnik ter sprotno in celostno spremljanje napredka tečajnika. Cena pedagoške ure: 20,00 EUR + DDV


Vpis poteka preko celega leta.